14 juli 2007 – Stimuleringsbeurs

14 juli 2007 – Stimuleringsbeurs 150 150 Bart Van Loo

Het Vlaams Fonds voor de Letteren verleent me voor het derde deel van mijn Frankrijk-trilogie een stimuleringsbeurs. Opnieuw een schouderklop die ik zeer weet te waarderen.