Over wie zou Xavier Gorce het hebben?

Over wie zou Xavier Gorce het hebben? 150 150 Bart Van LooMeer dan eens in de vijf jaar naar de burgers luisteren,
zou een ontkenning van de democratie zijn.