Hemelpost: Charles Aznavour

Hemelpost: Charles Aznavour 1043 358 Bart Van Loo

Het Nederlandse opinieblad HP/De Tijd vroeg me of ik voor het kerstnummer een brief naar de ons ontvallen Aznavour wilde schrijven? U mag drie keer raden wat ik antwoordde.

Hoe lang duurt het vooral u hem herkent?