Gutenberg

Gutenberg 547 556 Bart Van Loo

Vandaag legde Gutenberg het drukbijltje er definitief bij neer. En wel in 1468, in de winter dat Karel de Stoute de stad Luik met de grond gelijk maakte. Die totale vernietiging getuigde van een niets ontziende wreedheid. Een kroniekschrijver schreef dat er rode sneeuw uit de lucht viel. In ieder geval kon zo’n nieuws voortaan gedrukt en bijgevolg sneller verspreid worden.