Krop

Krop 840 727 Bart Van Loo

Daar zit ik met mijn valies en rugzak in Breda te wachten op de trein naar Maastricht. Iemand stuurt me twee bladzijden uit ‘De Morgen’ door. Een portret van ondergetekende, en tegelijk een analyse van het succes van “De Bourgondiërs”. Er komen mensen aan het woord die ik hoog heb zitten: Jeroen Olyslaegers, Koen Broucke, Harold Polis, Haye Koningsveld en natuurlijk mijn onmisbare kompaan Kris Lauwerys. Ze zeggen mooie dingen. Eerst bloos ik. Daarna moet ik slikken. Die krop moet door mijn keel. Dan komt de trein aan. Ik laat hem passeren. Neem wel de volgende.

Even alles laten bezinken. Mijmeren over het lange traject dat hieraan voorafging. Het staat er allemaal in. Dank aan Marnix Verplancke om het hele verhaal zo elegant op te tekenen. En dank aan Gijs Kast om mij het Gulden Vlies om te hangen.

U kunt het hele stuk lezen via deze link: https://bit.ly/2GEamn3