Intussen bij de trappisten

Intussen bij de trappisten 790 265 Bart Van Loo

Dezer dagen wordt in de abdij van Westmalle zoals gebruikelijk een boek voorgelezen tijdens het middageten. Broeder Jonas stuurde mij onderstaand berichtje, dat ik mocht delen van hem.

“Wij gebruiken zwijgend ons middagmaal, maar niet in stilte… Er is een tafellezer van dienst die in het arendsnest een boek voorleest… dus zelfs al ben je niet de grootste lezer, je hebt toch elk jaar een aantal goeie boeken achter de kiezen. Momenteel lezen we de turf ‘De Bourgondiërs” van Bart Van Loo.”

Zoiets maakt mij nu gelukkig, zie. Al die paters die collectief naar de pracht, de praal, de wreedheid én de vroomheid van de Bourgondiërs worden gevoerd. Zouden ze bij de passages over Cluny, Citeaux of het klooster van Champmol even ophouden met eten om aandachtiger te luisteren?

Facebookpagina van de abdij van Westmalle
Onderhouden door broeder Jonas