SUGGESTIE VOOR DE CANON VAN NEDERLAND: 1464

SUGGESTIE VOOR DE CANON VAN NEDERLAND: 1464 599 336 Bart Van Loo

Er is weer veel te doen om de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het is goed dat we discussiëren over ons verleden, en proberen te bepalen wat nu de échte ankerpunten waren. Naar verluidt zou een nieuwe commissie de bestaande mijlpalen gaan evalueren. Mag ik een suggestie doen? Ik citeer even uit het NRC van 14 juni, uit Arjen Fortuins bespreking van mijn DWDD Summer School.

“Van Loo eindigde met een ernstig te nemen historische stelling door de aandacht te vestigen op hoe in 1464 in Brugge voor het eerst de Staten-Generaal van de Nederlanden bijeenkwamen. Aan de kant, Willem van Oranje! Dit was het moment van onze geboorte.”

Kijk, eerst bestonden wij niet*, eerst behoorden onze contreien ofwel tot Frankrijk, ofwel tot het Heilige Roomse Rijk. Maar toen kwamen de Bourgondiërs en ontstond in de vijftiende eeuw tussen deze twee grootmachten een nieuwe staatkundige eenheid: wij, de Nederlanden, de Lage Landen. Dat is niet alleen nationale, maar ook Europese geschiedenis van de bovenste plank. Het is een van de belangrijkste redenen waarom ik “De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen” schreef.

Zou het geen mooi statement zijn om de allereerste Staten-Generaal van de Nederlanden uit 1464 (een symbolische datum die de hele Bourgondische staatsvorming kan symboliseren) als een extra mijlpaal toe te voegen in onze historische canon? Want vooraleer wij België of Nederland waren, vormden wij de Lage Landen, vooraleer onze nationale geschiedenis begon, was er dit oerverhaal. Opmerkelijk komt dit ijkpunt in de Canon van Nederland niet ter sprake hoewel het onontbeerlijk is om onze geschiedenis beter te begrijpen.

Meer uitleg vind je in mijn DWDD Summerschool.
Nog veel meer uitleg in mijn boek uiteraard.

* ‘Collectief gesproken’ bestonden wij niet. Uiteraard bestonden we al apart: Holland, Zeeland, Vlaanderen, Henegouwen etc. maar niet als geheel. Dat geheel is een Bourgondische ‘uitvinding’.

P.S. Ik heb het hier enkel over de Canon van Nederland, want van zo’n historische canon is in België niet eens sprake. Nog een idee.