Sponsen-broekskes-geluk

Sponsen-broekskes-geluk 431 707 Bart Van Loo

Eind jaren zeventig: in een sponsen broekske in de Stille Kempen, voetballen bij de buren. Als ik in een sombere bui ben, kijk ik naar deze foto en weet ik dat het om die eenvoud draait. Als ik in een triomfantelijke bui ben, kijk ik net zo goed naar deze foto en weet ik dat ik de eenvoud van sponsen-broekskes-geluk nooit mag vergeten.