Gastenboek / Guestbook / Livre d’Or

Gastenboek / Guestbook / Livre d’Or 150 150 Bart Van Loo

U kunt hier uw bericht achterlaten. Gepubliceerde berichten staan onderaan.
Vous pouvez laisser votre message ici. Les messages plus anciens se trouvent en bas de la page.
You can leave your post here. Older posts are at the bottom of these page.

 • Geachte Heer Van Loo,

  Met veel interesse heb ik de ‘polemiek’ gevolgd in verband met de ‘dualiteit’ ‘wetenschappelijke’ en ‘populariserende ‘publicaties.
  Ik ben het, samen, met veel van mijn collega’s academici, volkomen eens met veel van wat u zegt en schrijft. Vooreerst is er zeker grote nood aan degelijke, vlot leesbare publicaties voor een groot publiek, maar die wel gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. Dat nog veel te weinig academici er zich toe lenen om hun kennis en expertise te populariseren is een feit. Er zijn daarvan, zoals u beseft, een aantal redenen voor: zij worden niet gehonoreerd (of in het ergste geval niet ernstig genomen), wat niet zou mogen zijn – er zijn er ook die er geen zin in hebben (en dat is jammer, maar aanvaardbaar) en ook die het niet kunnen, wat geen verwijt is: men moet niet per se een populariserend boek willen schrijven, wanneer men er de kwaliteiten niet voor bezit – en het is goed wanneer men dit zelf beseft!
  Het is natuurlijk ook zo dat een boek zoals het uwe alleen kan bestaan dankzij en op basis van het diepgravende wetenschappelijke onderzoek dat door academisch geschoolde historici is verricht, soms met maandenlang archiefonderzoek (waar dan eventueel een congreslezing van twintig minuten uit voortvloeit, eventueel een saaie of een taaie!). Ik ben er ook van overtuigd dat u dit beseft.
  Het is dus geen of-of verhaal maar een en-en. Het ene kan niet zonder het andere, en het hoeft geen eenrichtingsverkeer te zijn. Uw werk steunt op wetenschappelijk onderzoek en op advies van specialisten (zoals Wim Blockmans, die ik ken en met wie ik in 2000 nog in een adviescommissie heb gezeten voor de Keizer Karel V-herdenking – een zeer erudiet man overigens). Anderzijds kunnen academici ook leren uit populariserende lectuur, omdat die vaak nieuwe en onverwachte perspectieven opent en zaken aanraakt die anders niet aan bod komen, eventueel hypothesen formuleert (die verkeerd kunnen zijn, maar dat is precies het boeiende). Onlangs las ik enkele historische werken van academici die er in slagen een boeiend verhaal van te maken: Philippe Sands, Galicische wetten en De rattenlijn, Martyn Rady, De Habsburgers en Harald Jähner, Wolfstijd. Duitsland en de Duitsers 1945-1955, vier prachtboeken die men misschien niet helemaal populariserend kan noemen, maar toch een formidabel ‘midden’ zijn tussen de twee uitersten. Misschien schrikt het voetnotenapparaat veel mensen nog af, maar dit moet kunnen, zolang het niet bedoeld is de schijn van valse wetenschappelijkheid te wekken (wat in deze werken zeker niet het geval is).
  Zelf ben ik tussen de jaren 1970 en 2015 actief bezig geweest met historisch onderzoek, vooral in verband met de polyfone muziek van de Franco-Vlaamse school in de renaissance (met het accent op Orlandus Lassus). Dagen heb ik in archieven doorgebracht, die dan tot (soms) ‘kleine vondsten’ leidde, zoals onbekende brieven van de componist, bewaard in Madrid en Besançon. Ik heb daarover gesproken op congressen en geschreven in bijdragen. Persoonlijk heb ik de indruk dat ze niet saai waren, maar de meningen kunnen hierover verdeeld zijn!
  Ik heb er wel altijd naar gestreefd – en mijn jonge collega’s daarin gesteund, waarvan er enkele het zich momenteel ook ter harte nemen – om de opgedane kennis te populariseren. In 1994 verscheen bij het Davidsfonds mijn boek De Vlaamse polyfonie, dat, zoals ik toch geregeld hoor, velen de ogen (en vooral de oren) heeft geopend voor dit onuitputtelijk en kwalitatief meesterlijk repertoire. Sinds mijn emeritaat in 2007 heb ik overigens besloten alleen nog in het Nederlands te publiceren en zo veel mogelijk voor een ruim publiek. Waarbij ik in mijn branche wel voor een groot probleem sta: namelijk de muzikale terminologie. Er zijn dan twee mogelijkheden: ofwel vermijd ik termen als ‘fuga, contrapunt’ enz.. ofwel gebruik ik die en voeg ik verklaring toe. In het eerste geval moet ik mij beperken tot pure anekdotiek of biografische details, wat zo ongeveer overeenkomt met een gids die voor het Lam Gods staat en er voor terugschrikt om het puur pictorale te bespreken en zich beperkt tot het leven van Van Eyck! Ofwel onderschat ik het lezerspubliek niet en spreek ik vooral over de muziek. Ik kies bewust voor het tweede, met uiteraard het gevaar dat een aantal mensen afhaakt, maar dat is dan hun keuze. Ik probeer in feite – al dan niet met succes – een compromis te zoeken tussen beide benaderingen. In deze coronatijden schrijf ik bijvoorbeeld wekelijks een tekst over een muziekwerk, waar een kunsthistorica een plastisch kunstwerk of meerdere aan koppelt. Stel dat u zich eens verveelt(!), zie http://www.kunstontmoetingen.com.
  Mijn besluit: ik heb veel waardering voor uw werk en academici die dit onterecht afkraken of er meewarig over doen vergissen zich en snijden in hun eigen vel. Dat men zich bij het schrijven kan vergissen over een historisch feit is geen ramp, en hypothesen mogen er uiteraard zijn, graag zelfs (wat als… Karel de Stoute niet zou gesneuveld zijn in Nancy). Kwestie is dat beide partijen elkaar ernstig nemen en beseffen dat de ene niet zonder de andere kan. Laten we samen de sereniteit bewaren!

  Met vriendelijke groet en excuus voor mijn lang epistel!

  Ignace Bossuyt
  Prof. Em. Musicologie
  KULeuven

 • Dank voor uw even positieve als genuanceerde reactie!
  Hartelijke groet,
  Bart Van Loo

 • Je suis en pleine lecture des Téméraires , c’est fabuleux .C’est une leçon d’histoire qui nous permet de mieux comprendre nos racines (et c’est important pour pouvoir continuer à grandir) et qui de plus par analyse historique nous permet de faire un “tri”dans les propagandes(parfois scandaleuses) qu’on peut entendre de nos jours .Franchement :BRAVO .
  Etienne

 • Beuselinck Jean-Pierre 4 februari 2021 at 22:49

  Dit boek is een nieuwe referentie, zou bij studenten de geschiedenisles een nieuwe dimensie kunnen geven !
  Dit samen met de podcast (Meesterlijk gebracht. Alleen jammer Bart zijn Bourgondisch accent 😉)

 • Nathan Vanharen 3 februari 2021 at 08:59

  Geweldige leeservaring en intellectueel stilistische krachttoer. Met veel plezier gelezen. Ergens schrijf je op p. 505 dat 17 het symbolisch bijbels getal is voor volmaaktheid, dat is niet correct, dat moet 70 zijn. Ik kijk uit naar alle andere werken die ik nog mag inlezen en de toekomstige! Ga zo voort! Plus est en vous.

 • N.a.v . uw reactie in ” De afspraak ” van 26 Jan. en art in dS , zelfde datum :

  ” A LA JALOUSIE , IL FAUT REPONDRE PAR LA REUSSITE ”

  ce que vous avez fait , et avec succès !!!

  Met bewondering en félicitaties.

 • Huub van der Poel 19 januari 2021 at 10:25

  Hoi,

  Ik hoor via Francemusique voor het eerst iets van/over Gribouille Matias, en wat is zij goed, wat een parel, tweelingzus van Brel? En wat een leven en hoe kort……
  Mocht er nog een nieuwe uitgave komen van het meeslepend boek Chanson dan mag Bart daar op zijn Van Loo’s een zinderend eerbetoon aan wijden.

 • François Weber 13 januari 2021 at 14:52

  Bonjour,
  Je viens de terminer votre livre concernant les ducs de Bourgogne.

  Je l’ai dévoré et y ait appris beaucoup de choses. C’est vraiment comme vous l’indiquez, un mélange de conte de fés et de Games of Thrones.

  Je le conseille à tous le monde de le lire car cela permet de prendre conscience que les ducs de Bourgogne ont eu une influence très importantes sur la Belgique et les Pays Bas actuels.

  Est ce que vous avez plus d’information pour la soirée en partenariat avec Le Soir?

  Est ce que vos autres livres vont etre publiés en français

  Bien à vous

  François

 • Daniëlle Vachaudez 6 januari 2021 at 08:09

  Hallo,
  Zelf al in het bezit van De Bourgondiërs bestelde ik een week voor Kerstmis de Franse uitgave bij De Standaardboekhand voor mijn vader.
  Tot op heden nog altijd niks ontvangen, zonder verder uitleg.
  Kun ben jullie mij wijzer maken hoe ik aan dit boek kom?
  Alvast bedankt voor een antwoord
  Daniëlle

  • Het boek was in herdruk, dus gewoon even geduld oefenen, denk ik. Het is nu weer beschikbaar. Bonne année!

 • Anne-Marie POELVOORDE 13 december 2020 at 16:54

  Aan de Heer Bart Van Loo
  Poelvoorde Anne-Marie
  Brugge – West-Vlaanderen

  en net begonnen met veel goesting en als geschenk voor mijn tachtig jaar , aan uw boek ‘ De Bourgondiërs ‘.
  De proloog belooft; Zal me niet wagen aan enig zinvolle reactie, ben niet voldoende onderlegd. Maar kan
  hier mijn kennis aanvullen, vernieuwen en tevens een fijne ontspanning beleven.

  Vriendelijke groet., 13 december 2020