Verschijnt in januari 2019
Aantal pagina’s: 609
Uitgeverij: De Bezige Bij

De Bourgondiërs

Meesterverteller Bart Van Loo neemt de lezer op sleeptouw langs duizend jaar Europese geschiedenis. Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.

De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale kunstenaars.

Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.

Bart Van Loo’s even spannende als leerrijke verkenning van de middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een wervelende cultuurgeschiedenis. Meeslepend en erudiet vertelt hij waar wij vandaan komen.

De vertaalrechten zijn verkocht
aan Duitsland en Engeland. 
Fragment uit Vlaanderen Vakantieland

Alle dimensies van de trilogie kort samengebald in een filmpje: Normandisch decor, enkele verzen van Victor Hugo, een glas pommeau, een rustiek restaurant en een mooie vrouw in een bootje.

ATV

Het boekenprogramma “Onder Cover” vatte de Frankrijktrilogie samen in 30 seconden.

Pers

‘Honderd jaar na Huizinga’s magistrale Herfsttij der Middeleeuwen, vertelt Bart Van Loo een nieuw verhaal over Bourgondië. Het politieke en het persoonlijke, economie en cultuur, geloof en geweld, slagen en falen, grote ontwikkelingen en pikante details — het zit er allemaal in. Deskundig in zijn fundering in de jongste wetenschappelijke inzichten, maar ook lichtvoetig en met zwier verteld. Een proeve van groot meesterschap.’

Frits van Oostrom

‘In zijn beste werk tot nu toe koppelt Van Loo vertelkracht aan een gedegen historische analyse. Hij ontpopt zich tot de ideale geschiedenisleraar: iemand die je met behulp van fraaie verhalen wijzer maakt over het verleden, en daardoor over het heden. (…) De Bourgondiërs is een rijk banket waarvan je blijft eten, omdat je aan alles merkt dat er een meesterkok aan het werk is geweest.’

NRC

‘Leest als een trein. Komt aan als een mokerslag. Een meesterwerk.’ (…) De zinnen van woordjongleur Van Loo buitelen lustig over de bladzijden, de beelden mijden platgetreden paden, het taal­plezier doet duizelen (….) Van meet af aan maakt Van Loo zijn lezers duidelijk dat hij niet als een god van de Olympos zal neerdalen om hen met jaartallen en namen van gekroonde hoofden om de oren te slaan, wel dat hij hen als een goede vriend het verhaal zal binnenloodsen en hen vervolgens op een persoonlijk doorvoelde reis vol spannende gebeurtenissen en verrassende wendingen zal trakteren.’ *****

De Morgen

“Het is een hele pil. Maar, om het op zijn Vlaams te zeggen, amai wat een leesgenot! Bart Van Loo overtreft zichzelf met zijn boek over de Bourgondiërs. Goed en toegankelijk geschreven, meeslepend verteld, met humor ook. In zijn boek zit een tv-serie van minstens vier seizoenen à la The Crown (…) Met dit boek heeft Van Loo deze lezer in elk geval een enorm inzicht gegeven in wat voor velen een onontwarbare en daardoor ontoegankelijk verhaal is over de Nederlanden van voor Willem van Oranje en de Tachtigjarige Oorlog.”

Vrij Nederland

“Bart Van Loo, die eerder naam maakte met boeken en conferences over de Franse cultuur en geschiedenis, maakte met De Bourgondiërs zijn meesterproef. Niet alleen voor wie de wortels van onze geschiedenis wil kennen – en dat ‘onze’ is zowel voor Nederlandse als Belgische lezers bedoeld – maar ook voor wie iets wil begrijpen van de kansen en valkuilen van politieke eenwording is dit boek een absolute aanrader”.

De Correspondent

“Van Loo beheerst de kunst de feiten uit de vele geraadpleegde documenten uiterst smaakvol op te vissen. Bijzonder is hoe hij diepgang aanbrengt in alle karakterschetsen. Onontwarbare familievetes, verstandshuwelijken, ruzies tussen de Vlaamse steden en oorlogen met Frankrijk en Engeland worden fijntjes ontrafeld. Ook liefhebbers van humor en etymologie zullen genieten. Van Loo’s magnum opus.”

En Route

“Meeslepend verteld, kunstig opgebouwd. Een uiterst lezenswaardige studie die veel lezers verdient.”

Kunstentijdschrift Vlaanderen

“De Bourgondiërs maakt een belangrijk deel van onze geschiedenis inzichtelijk door de Bourgondische hertogen als uitgangspunt te nemen en hun verhaal te vertellen. Veel van de inhoud zou ons in Nederland bekend moeten zijn, maar omdat er hier zoveel nadruk ligt op de Opstand (of Tachtigjarige Oorlog) is deze geschiedenis in de vergetelheid geraakt. De wordingsgeschiedenis van de Lage Landen van een collectie losse graafschappen en provinciën in een federatie met dezelfde belangen vond plaats in de Bourgondische periode, dat maakt Bart Van Loo helder. Nu staat het op een rijtje in dit prachtige, meeslepende boek.”

Athenaeum Boekhandel

‘In dit erg spannende boek vol cliffhangers maakt de auteur geraffineerd gebruik van perspectiefwisselingen. Het zorgt ervoor dat je als lezer net als bij fictie gaat meeleven met die Bourgondische hertogen. Ik was boos toen het boek uit was, want ik werd uit het verhaal gegooid. Maar toch is dit meeslepende boek echte non-fictie,  en is het gebaseerd op een enorme kennis van de oude bronnen én van de recente stand van het wetenschappelijk onderzoek. Kortom, origineel, buitengewoon leesbaar en historisch verantwoord.’

Herman Pleij

‘De schrijver weet van het wedervaren van de Bourgondische hertogen Shakespeariaanse drama’s te maken. De heersers worden mensen met al hun talenten en tekortkomingen. De lezer leeft mee, hoeveel kongsi’s, complotten, moord en doodslag, weinig liefdevolle huwelijkspolitiek en bloedige veroveringen er ook aan te pas komen. (…) Wat De Bourgondiërs echt tot een uitstekend boek maakt, is de knappe constructie. Het tijdsverloop is een vondst. Van Loo beschrijft bijna elfhonderd jaar geschiedenis door aanvankelijk door de jaren heen te razen en richting eindpunt steeds verder af te remmen (…) Het boek leest als een trein.’

Trouw

‘Een geschiedenisleraar die je iedereen toewenst. Van Loo vertelt aanstekelijk waarom wij zijn wie wij zijn.’

Algemeen Dagblad

“Meeslepend én historisch verantwoord”

Wim Blockmans

‘Een indrukwekkend boek. (…) Nooit eerder werd de wording van de Lage Landen met zoveel flair verteld als door Van Loo. Tot in de details gedocumenteerd, maar met zin voor anekdote en humor, loodst de auteur je door ruim 1.000 jaar van onze geschiedenis. (…) De Bourgondiërs is reclame voor alles wat met geschiedenis te maken heeft, zozeer druipt het vertelplezier van dit boek af.’ *****

Het Nieuwsblad

‘Lang geleden dat ik met vreze de laatste hoofdstukken van een boek naderbij zag komen. Dat heeft Bart Van Loo’s historie van De Bourgondiërs me nu opnieuw aangedaan. Op bladzijde 300 begon ik het lezen te vertragen. Exponentieel trager zelfs naarmate bladzijde 400 naderde, want toen bleven er nog maar honderd over. Ik herinnerde me hoe ik als kind lichtjes depressief werd toen een stripverhaal als De Schat van Beersel uitgelezen dreigde te geraken. Met deze parel uit het oeuvre van Willy Vandersteen heeft De Bourgondiërs trouwens ook te maken. Het speelt zich af in dezelfde historische periode, in ‘onze’ Vlaamse en Brabantse contreien, grosso modo tussen 1350 en 1500, met uitlopers naar 1585. Waarlijk spijt dat het uit is. Ik ben er dus maar opnieuw aan begonnen, en nog blijft het spannend Dus, beste lezer, laat het u gezegd zijn: vijf sterren. En nu de redenen waarom.’ *****

Jean-Pierre Rondas - Doorbraak

‘Nu ongeveer iedere recensent al zijn mening gaf over dit boek, kan ik er weinig aan toevoegen behalve dan dat het inderdaad briljant is en dat je deze vertelling, hoewel je de uitkomst kent, leest als een bezetene. Het kan niet anders of Van Loo zat in de zak van Jan zonder Vrees en in de hoed van Karel De Stoute. Zo dicht zit hij op de geschiedenis en de hoofdpersonages van enkele wonderlijke eeuwen.’

Chantal Pattyn

‘Stel u een van de allerbeste verhalenvertellers voor die een mens in dit taalgebied kan krijgen, gecombineerd met een buitelende, superieure stilist die nog steeds weet waar zijn kinderavonturenhart klopt en die een verhaal vertelt dat in deze tijden van geschiedenisblindheid aanvoelt als een compleet nieuwe wereld; fascinerend, vaak grappig en tot diepe reflectie stemmend. Het opent deuren en geesten.

Jeroen Olyslaegers

‘Die dekselse Bart Van Loo doet het weer: gelezen en zeer goed bevonden. Historisch zo accuraat als een Japans rekenmachientje en tegelijk taalkundig zo soepel als Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers.’

Sven Gatz

‘Van Loo weet die fascinerende late middeleeuwen prachtig voor het voetlicht te brengen (…) Daarmee komt hun wereld zo wervelend tot leven dat dit boek (al zijn we nog heel vroeg in het jaar) een ijzersterke kandidaat is als beste geschiedenisboek van 2019.’ *****

De Telegraaf

‘Een indrukwekkende vogelvlucht over de Bourgondische grondslagen van de Lage Landen. Bart Van Loo, gewapend met een enorme dosis kennis en oog voor het sappige detail, zoomt in op rijkdom, goedheid en stoutmoedigheid van vergeten hertogen, op de schittering van het herfsttij der middeleeuwen en het begin van een nieuw tijdperk.’

Nelleke Noordervliet

‘Op elke pagina verbluft deze taalmeester met wat onze voorouders uitspookten in Brugge, Gent of Nijmegen. Hij schaamt zich niet voor zijn schier onmetelijke kennis van zaken. Nee, hij deelt uit met gulle hand. De Bourgondiërs gaat over het verleden, maar spat uit elkaar van het leven dankzij het kloppende hart van rasverteller Bart Van Loo. Een verbluffend meesterwerk.’

De Limburger